ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวควรจะดูอะไร??

ก่อนซื้อหุ้น ตัวจะต้องดูอะไรบ้าง เป็นอีก ปริศนาคลาสสิกที่ถามง่าย แต่ตอบยากมาก 

เพราะคำถามนั้นช่างยืดยาวเกินกว่าจะตอบให้จบได้ในบรรทัดเดียว อย่างกระนั้นเลย วันนี้ จึงเขียนบทความขึ้นมาตอบให้เสียเลยว่า การจะซื้อหุ้นสักตัวนั้นต้องพิจารณาอะไรบ้าง เหตุมหภาค บริษัทได้รับผลกระทบต่อปัจจัยมหภาคอย่างไรบ้าง แนะนำให้พิจารณาจาก PESTEL Model อย่างเช่น การบ้านการเมือง เศรษฐกิจ,โครงสร้างสังคม,เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ลักษณะอุตสาหกรรม บริษัทได้อยู่ในอุตสาหกรรมแบบใด และอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันเท่าไร แนะนำให้พิจารณาจาก 5 Forces Model ได้แก่ เหตุจากลูกค้า,ปัจจัยจากคู่ค้า สาเหตุจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเอง,ปัจจัยจากผู้เล่นรายใหม่ รวมทั้งเหตุจากสินค้าทดแทน ฐานรากบริษัทเชิงประสิทธิภาพ บริษัททำธุรกิจอะไร รวมทั้งมีส่วนประกอบกิจการค้าคืออะไรบ้าง เสนอแนะให้ใคร่ครวญจาก Business Model Canvas ดังเช่นว่า คุณประโยชน์ของบริษัท,ความเชื่อมโยงกับลูกค้า,วิถีทางการจำหน่าย,กิจกรรมหลัก พาร์ทเนอร์หลัก,ทรัพยากรหลัก,ส่วนประกอบรายได้ แล้วก็องค์ประกอบเงินลงทุน รวมถึงอีกเหตุที่สำคัญมากเป็นการเสี่ยงของธุรกิจการค้า ฐานรากบริษัทเชิงจำนวน บริษัทมีงบการเงินยังไง และก็งบการเงินมีคุณภาพแค่ไหน ชี้แนะให้พินิจพิเคราะห์ทุกงบการเงิน อย่างเช่น งบประมาณแสดงฐานะทางด้านการเงิน ,งบประมาณผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ,งบประมาณกระแสการเงินสด งบประมาณแสดงความเคลื่อนไหวส่วนของผู้ถือหุ้น และก็ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย ประธาน และก็บุคคลที่เกี่ยว สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทเองเลยหมายถึงผู้ที่เกี่ยวกับบริษัทนั้น ไล่ตั้งแต่ ประธาน ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนควรจะค้นเรื่องราวโกง หรือจังหวะที่จะคดโกงของแต่ละคนอย่างประณีต ช่องทางเติบโต กิจการค้าที่ดีต้องมีคุณภาพดีแล้ว ธุรกิจที่ดีก็จะต้องมีการเจริญเติบโตด้วย นักลงทุนการวิเคราะห์จังหวะการเจริญเติบโตของรายได้ กำไรทั้งสิ้น และก็เงินโบนัสของบริษัท ผ่านประเด็นต่างๆราคารากฐานของธุรกิจการค้า บริษัทควรจะมีค่ามากแค่ไหน นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุที่จะประยุกต์ใช้สำหรับในการประเมินค่าอย่างมีเหตุผล เลือกแนวทางที่ยอดเยี่ยมและก็เหมาะสมกับกิจการค้า อุบายการลงทุน ก่อนที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทุกหน นักลงทุนจะต้องมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าการลงทุนอย่างไรบ้าง เมื่อไรจะซื้อ เมื่อใดจะถือ และก็เมื่อไรจะขาย การวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าจะก่อให้การลงทุนมีคุณภาพ การจัดพอร์ตฟอลิโอ นอกเหนือจากที่จะซื้อหุ้นไหนแล้ว นักลงทุนยังจำเป็นต้องทราบอีกด้วยว่าจะซื้อหุ้นในจำนวนเท่าไรของพอร์ต การจัดสรรการเสี่ยงของพอร์ตฟอลิโอ 10 จิตวิทยาการลงทุน สำหรับการลงทุนทุกหน นักลงทุนจำเป็นต้องรู้จักตัวเอง รวมทั้งจำต้องรู้จักคนอื่นเพราะ แต่ละคนกำลังคิดอะไร แต่ละคนกำลังตกอยู่ในสภาพการณ์ความรู้สึกแบบไหน อคติหรือข้อผิดพลาดใดกำลังเกาะประทับใจของแต่ละคนอยู่ พวกเราจำต้องก้าวผ่านอคติในใจพวกเราเอง แล้วก็พวกเราจึงควรใช้อคติที่อยู่ในใจผู้อื่นให้มีประโยชน์ ทั้งผองนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพิเคราะห์ก่อนซื้อหุ้น ตัว

You may also like...